Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Vnitřní metodika'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (5 records)

msword Návrh organizační struktury Farní charity Praha 1- Nové Město

Autor: Gabriela Skružná DiS. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Řízení organizace, Vnitřní metodika


msword Systém a tvorba interních právních předpisů neziskové organizace – občanského sdružení

Autor: Mgr. Jana Fajtová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Jednotný a funkční systém interních právních předpisů je nezbytným základem pro profesionální a bezproblémovou činnost každé organizace bez ohledu na její právní formu. To platí jak pro subjekty podnikatelské, orgány státní správy i samosprávy, ale i pro organizace neziskové. Z vlastní zkušenosti vím, že u orgánů veřejné správy i u organizací podnikatelského zaměření je toto samozřejmostí, avšak u neziskových organizací tomu vzhledem k jejich charakteru a často i okolnostem jejich vzniku nebývá pravidlem. Tato práce si klade za cíl shrnout základní systém interních právních předpisů pro občanské sdružení střední velikosti s celorepublikovým působením, stanovit jejich hierarchii a vytvořit základní procesní pravidla upravující přijímání, schvalování, archivaci směrnic a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem. Jako praktický příklad aplikace procesních pravidel budou vypracovány konkrétní 3 interní předpisy organizace – viz. kapitola 4. a přílohy.

Přílohy: Priloha D - krako mobily, Příloha A, Příloha B - volební řád, Příloha C - cestovné externisti, Příloha C - vzor CP externisti

Klíčová slova: Legislativa, Vnitřní metodika


msword Vnitřní předpisy a pravidla neziskové organizace

Autor: Ing. Hana Neumitková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Vnitřní metodika


msword Vnitřní předpisy organizace TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Autor: Bc. Zuzana Dvořáková DiS. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Anotace: Tato závěrečná práce kurzu Posilování a rozvoj organizace se týká vnitřních dokumentů malé neziskové organizace. Podrobněji se zaměřuje na Pracovní řád, Etický kodex pracovníků organizace, Řád řešení stížností a Směrnici o Výkazech práce. Jde o vybrané základní dokumenty, které v organizaci chyběly v písemné formě, nebo je bylo potřeba zásadním způsobem změnit. Práce tyto dokumenty zachycuje v jejich aktuální podobě a nabízí ke každému z nich stručný úvod.

Klíčová slova: Vnitřní metodika


msword Vnitřní směrnice občanského sdružení Alfa Human Service

Autor: Lucie Štěpánková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

V závěrečné práci byly zpracovány základní ekonomické směrnice sdružení. Tyto směrnice mají zajistit správný chod organizace po ekonomické stránce. Byly zpracovány následující směrnice: 1/ Směrnice pro vedení účetní agendy sdružení (tato směrnice obsahuje zejména zásady vedení účetnictví, účtový rozvrh, účtování pokladny, zásady zpracování faktur, účtování služebních tuzemských cest) 2/ Pravidla pro přijímání darů (rozdělení darů a účtování) 3/ Likvidace dokladů, schvalování nákladů a hospodaření s majetkem 4/ Podpisový řád (obsahuje zejména kompetence osob oprávněných jednat za sdružení)

Klíčová slova: Vnitřní metodika