Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Public relations'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (1 records)

msword PR Strategie Rytmus Chrudim, o.p.s.

Autor: Mgr. Petr Kuneš , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

V úvodu se práce zaměřuje na popsání výchozího stavu organizace a zdůvodnění výběru tématu. Na úvod navazuje kapitola věnovaná nastínění pojmu Public relations (PR) a hlavním kategoriím v PR - cílovým, klíčovým skupinám a používaným nástrojům. Stěžejním prvkem práce je specifikace nástrojů, které bude Rytmus Chrudim, o.p.s. využívat a jejich přiřazení ke klíčovým skupinám, na které je strategie zacílena. Významnou součástí je také stanovení cílů strategie a personální zajištění PR aktivit. V závěru práce je věnován prostor nastínění krizové komunikaci.

Klíčová slova: Public relations