Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Finanční řízení'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (1 records)

msword Finanční řízeni v META o.s.

Autor: Mgr. Zuzana Vodňanská , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Práce je tedy zaměřena na rekapitulaci a uspořádání poznatků o finančním řízení neziskových organizací. Práce je rozčleněna do 3 kapitol – 2 obsahují teorie týkající se finančního řízení organizace a jeho nástrojů, ve 3. jsou vypsány některé interní ekonomické metodiky/směrnice sdružení META, které se váží k předcházející teorii, jedná se tedy o obraz míry aplikace teorie finančního řízení do praxe v META o.s.

Klíčová slova: Finanční řízení