Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Řízení organizace'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (3 records)

msword Koncepční záměr rozvoje a vlastní hodnocení školy Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.

Autor: Mgr. Petra Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Komunitní plánování, Řízení organizace, Spolupráce


msword Návrh organizační struktury Farní charity Praha 1- Nové Město

Autor: Gabriela Skružná DiS. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Klíčová slova: Řízení organizace, Vnitřní metodika


msword Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek Síťě MC

Autor: Svatava Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Závěrečná práce Profesionalizace v řízení krajských koordinátorek (dále jen KraKo) pojednává o vývoji této pozice v organizaci Síť mateřských center během dvouleté existence. Je popsán i způsob řízení KraKo a jsou zde podrobně popsány některé novinky zaváděné v oblasti řízení krajských koordinátorek. Jsou to např. nový systém v přijímacím řízení nových koordinátorek, adaptační proces, individuální plány vzdělávání KraKo, nový systém v evidenci výstupů KraKo, hodnocení, sebehodnocení, novinky v komunikaci a předávání informací. Na závěr je plán dalšího směřování v řízení krajských koordinátorek.

Klíčová slova: Personální řízení, Řízení organizace