Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Legislativa'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (1 records)

msword Systém a tvorba interních právních předpisů neziskové organizace – občanského sdružení

Autor: Mgr. Jana Fajtová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Jednotný a funkční systém interních právních předpisů je nezbytným základem pro profesionální a bezproblémovou činnost každé organizace bez ohledu na její právní formu. To platí jak pro subjekty podnikatelské, orgány státní správy i samosprávy, ale i pro organizace neziskové. Z vlastní zkušenosti vím, že u orgánů veřejné správy i u organizací podnikatelského zaměření je toto samozřejmostí, avšak u neziskových organizací tomu vzhledem k jejich charakteru a často i okolnostem jejich vzniku nebývá pravidlem. Tato práce si klade za cíl shrnout základní systém interních právních předpisů pro občanské sdružení střední velikosti s celorepublikovým působením, stanovit jejich hierarchii a vytvořit základní procesní pravidla upravující přijímání, schvalování, archivaci směrnic a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem. Jako praktický příklad aplikace procesních pravidel budou vypracovány konkrétní 3 interní předpisy organizace – viz. kapitola 4. a přílohy.

Přílohy: Priloha D - krako mobily, Příloha A, Příloha B - volební řád, Příloha C - cestovné externisti, Příloha C - vzor CP externisti

Klíčová slova: Legislativa, Vnitřní metodika