Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam odborných textů asociovaných s klíčovým slovem 'Obecné otázky NNO'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (2 records)

msword Mezinárodní neziskové organizace a spolupráce s OSN v historickém kontextu

Autor: Radana Makariusová

Klíčová slova: Obecné otázky NNO


msword Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

Autor: kolektiv autorů

Klíčová slova: Legislativa, Obecné otázky NNO