Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Etika'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (1 records)

msword Problematika zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Autor: Martina Pejšová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Přílohy: Druhá strana, Titulní strana

Klíčová slova: Etika, Personální řízení, Sociální služby