Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Komunitní plánování'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (3 records)

msword Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením

Autor: Šimon Ornest , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Přílohy: 2.část ELZA

Klíčová slova: Komunitní plánování


msword Komunitní plánování sociálních služeb na Praze 3

Autor: Mgr. Lucie Hašková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Úvodní kapitola této práce definuje základní pojmy v oblasti komunitního plánování, které jsou nezbytné pro jednodušší pochopení jak této práce tak i celkově tématu komunitního plánování. Dále je zde podrobněji popsáno co to vlastně je komunitní plánování, jaké jsou jeho hlavní cíle a na jakých funguje principech. Následuje kapitola s popisem komunitního plánování dle platného zákona o sociálních službách. Nahlédnutí do minulosti nám umožňuje sledovat, kde, jak a za jakých podmínek komunitní plánování vzniklo a dále jaké události nastartovaly proces komunitního plánování u nás v České republice. Přes historii vzniku komunitního plánování na Praze 3 se dostáváme k hlavnímu tématu této závěrečné práce. Je zde podán přehled aktivit a konkrétní kroky účastníků v procesu komunitního plánování na Praze 3. V poslední kapitole se snažím najít aktivní roli v komunitním plánování na Praze 3 pro jednoho z konkrétních poskytovatelů sociálních služeb – Nízkoprahový klub Husita.

Klíčová slova: Komunitní plánování, Sociální služby


msword Koncepční záměr rozvoje a vlastní hodnocení školy Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.

Autor: Mgr. Petra Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Komunitní plánování, Řízení organizace, Spolupráce