Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací asociovaných s klíčovým slovem 'Vzdělávání'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (1 records)

msword Individuální vzdělávací plány aneb „Když se v projektu slíbí, že jedním z výstupů budou individuální vzdělávací plány zaměstnanců“

Autor: Mgr. Radka Votavová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Cílem práce je z teoretického pohledu popsat proces individuálního plánování vzdělávání zaměstnanců v organizaci a na praktické ukázce z realizace dvou obdobných projektů ve dvou organizacích ukázat, jak je možné se k této problematice postavit. Proto je práce členěná do dvou stěžejních částí. První část vytváří teoretický kontext plánování vzdělávání, z čeho vychází, v jakých fázích probíhá a jak může v konečném výsledku vypadat individuální vzdělávací plán zaměstnance. Praktická část popisuje, jakým způsobem je možné v organizacích začít o realizaci IVP uvažovat a jak vzbudit zájem nejen samotných zaměstnanců, ale také vedení organizací a dostat toto téma mezi řešené priority.

Klíčová slova: Personální řízení, Vzdělávání