Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam klíčových slov

Page firstDprevD 1 2 b_next b_last  of 2 (20 records)
Daně

Daně neziskové organizace.

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Dobrovolnictví

Práce s dobrovolníky, dobrovolnická smlouva, zásady.

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Etika

Etické kodexy v organizaci a etické rozměry práce s klientem

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Finanční řízení

Legislativa, účetnictví, finanční plánování

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Fundraising

Získávání zdrojů a vícezdrojové financování

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Komunitní plánování

Modely komunitního plánování v regionech

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Legislativa

Legislativní rámec neziskového sektoru

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Metodika

Konkrétní metody práce s cílovými skupinami

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Obecné otázky NNO

Obecné otázky neziskového sektoru, vztah ke státu a mezinárodní kontext

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů

Personální řízení

Metody řízení, motivace, hodnocení, týmový management

b_forward seznam prácí   b_forward seznam odborných textů