Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací vytvořených v rámci kurzu 'Posilování a rozvoj organizace II'

Page b_first b_prev  1 2 nextDlastD of 2 (13 records)

msword Příprava fundraisingové strategie

Autor: Marie Janoušková M.A. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Přílohy: Analýza potřeb organizace

Klíčová slova: Fundraising


msword Vnitřní předpisy organizace TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Autor: Bc. Zuzana Dvořáková DiS. , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

Anotace: Tato závěrečná práce kurzu Posilování a rozvoj organizace se týká vnitřních dokumentů malé neziskové organizace. Podrobněji se zaměřuje na Pracovní řád, Etický kodex pracovníků organizace, Řád řešení stížností a Směrnici o Výkazech práce. Jde o vybrané základní dokumenty, které v organizaci chyběly v písemné formě, nebo je bylo potřeba zásadním způsobem změnit. Práce tyto dokumenty zachycuje v jejich aktuální podobě a nabízí ke každému z nich stručný úvod.

Klíčová slova: Vnitřní metodika


msword Vnitřní směrnice občanského sdružení Alfa Human Service

Autor: Lucie Štěpánková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace II

V závěrečné práci byly zpracovány základní ekonomické směrnice sdružení. Tyto směrnice mají zajistit správný chod organizace po ekonomické stránce. Byly zpracovány následující směrnice: 1/ Směrnice pro vedení účetní agendy sdružení (tato směrnice obsahuje zejména zásady vedení účetnictví, účtový rozvrh, účtování pokladny, zásady zpracování faktur, účtování služebních tuzemských cest) 2/ Pravidla pro přijímání darů (rozdělení darů a účtování) 3/ Likvidace dokladů, schvalování nákladů a hospodaření s majetkem 4/ Podpisový řád (obsahuje zejména kompetence osob oprávněných jednat za sdružení)

Klíčová slova: Vnitřní metodika