Závěrečné práce a odborné texty v knihovně Agnes

Seznam prací vytvořených v rámci kurzu 'Posilování a rozvoj organizace I'

Page firstDprevD 1 nextDlastD of 1 (8 records)

msword Evropská hudební škola a bezbariérový prostor pro osoby s tělesným postižením

Autor: Šimon Ornest , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Přílohy: 2.část ELZA

Klíčová slova: Komunitní plánování


msword Komunitní plánování sociálních služeb na Praze 3

Autor: Mgr. Lucie Hašková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Úvodní kapitola této práce definuje základní pojmy v oblasti komunitního plánování, které jsou nezbytné pro jednodušší pochopení jak této práce tak i celkově tématu komunitního plánování. Dále je zde podrobněji popsáno co to vlastně je komunitní plánování, jaké jsou jeho hlavní cíle a na jakých funguje principech. Následuje kapitola s popisem komunitního plánování dle platného zákona o sociálních službách. Nahlédnutí do minulosti nám umožňuje sledovat, kde, jak a za jakých podmínek komunitní plánování vzniklo a dále jaké události nastartovaly proces komunitního plánování u nás v České republice. Přes historii vzniku komunitního plánování na Praze 3 se dostáváme k hlavnímu tématu této závěrečné práce. Je zde podán přehled aktivit a konkrétní kroky účastníků v procesu komunitního plánování na Praze 3. V poslední kapitole se snažím najít aktivní roli v komunitním plánování na Praze 3 pro jednoho z konkrétních poskytovatelů sociálních služeb – Nízkoprahový klub Husita.

Klíčová slova: Komunitní plánování, Sociální služby


msword Koncepční záměr rozvoje a vlastní hodnocení školy Modrý klíč - základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s.

Autor: Mgr. Petra Staňková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Komunitní plánování, Řízení organizace, Spolupráce


msword Metodika praktického využívání asistenčních (včetně vodících) a canisterapeutických psů

Autor: Zuzana Daušová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Metodika


msword Problematika zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Autor: Martina Pejšová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Přílohy: Druhá strana, Titulní strana

Klíčová slova: Etika, Personální řízení, Sociální služby


msword Standardy kvality sociálních služeb v nestandardní službě Vodicí psi pro nevidomé

Autor: Ing. Hana Jasenovcová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Standardy sociálních služeb


msword Systém a tvorba interních právních předpisů neziskové organizace – občanského sdružení

Autor: Mgr. Jana Fajtová , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Jednotný a funkční systém interních právních předpisů je nezbytným základem pro profesionální a bezproblémovou činnost každé organizace bez ohledu na její právní formu. To platí jak pro subjekty podnikatelské, orgány státní správy i samosprávy, ale i pro organizace neziskové. Z vlastní zkušenosti vím, že u orgánů veřejné správy i u organizací podnikatelského zaměření je toto samozřejmostí, avšak u neziskových organizací tomu vzhledem k jejich charakteru a často i okolnostem jejich vzniku nebývá pravidlem. Tato práce si klade za cíl shrnout základní systém interních právních předpisů pro občanské sdružení střední velikosti s celorepublikovým působením, stanovit jejich hierarchii a vytvořit základní procesní pravidla upravující přijímání, schvalování, archivaci směrnic a seznamování zaměstnanců s jejich obsahem. Jako praktický příklad aplikace procesních pravidel budou vypracovány konkrétní 3 interní předpisy organizace – viz. kapitola 4. a přílohy.

Přílohy: Priloha D - krako mobily, Příloha A, Příloha B - volební řád, Příloha C - cestovné externisti, Příloha C - vzor CP externisti

Klíčová slova: Legislativa, Vnitřní metodika


msword Vnitřní předpisy a pravidla neziskové organizace

Autor: Ing. Hana Neumitková , Kurz: Posilování a rozvoj organizace I

Klíčová slova: Vnitřní metodika